Viswereld en windmolens

  • Home
  • Viswereld en windmolens
Viswereld en windmolens

Viswereld en windmolens

Vattenfall en De Rijke Noordzee onderzoeken hoe offshore windparken kunnen bijdragen aan biodiversiteit. Het openen van gaten in windturbines kan het voor vissen en andere zeedieren gemakkelijker maken om te bewegen, voedsel te vinden of nesten te bouwen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij windpark Hollandse Kust Zuid. Vattenfall werkt samen met De Rijke Noordzee, een samenwerkingsverband tussen de Nationale Postcode Loterij, Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu.

Hoe ziet dat eruit?

Windmolens op zee kunnen zeedieren een plek bieden om zich te verstoppen of voedsel te zoeken.
Dit is de eerste studie naar de impact van windturbineopeningen op het onderwaterleven. “Als onze verwachtingen uitkomen, zal dit een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit onder water. Bouwen met de natuur heeft de toekomst”, zegt Erwin Coole, projectdirecteur bij De Rijke Noordzee, in een persbericht. De ovale opening in de windturbine moet zich onder het wateroppervlak bevinden. Onderzoekers verwachten dat vissen en zeeleven het interieur van windturbines zullen gebruiken als nieuwe habitat, beschutting of om voedsel te vinden. De afmeting van de opening is ongeveer 30 cm x 1 m.

Meer biodiversiteit?

Het aantal windturbines op zee zal de komende jaren alleen maar toenemen. “Daarom is het zo belangrijk om te onderzoeken hoe je de impact op het ecosysteem zoveel mogelijk kunt beperken”, zegt Gijs Nijsten, Vattenfall verantwoordelijk voor duurzaamheid bij Hollandse Kust Zuid. “Door te blijven innoveren en onze windturbines aan te passen, vinden we steeds betere combinaties tussen duurzaam geproduceerde elektriciteit en gezonde ecosystemen.” Het onderwaterleven in de Noordzee staat behoorlijk onder druk. Door gaten te boren in de holle fundamenten van windmolens hopen alle partijen dat het leven in zee meer kansen krijgt om te gedijen. En omdat de stroming van de Stichting kleiner is, verwachten onderzoekers dat de ene diersoort het een aangenamere leefomgeving zal vinden dan de andere. “Dus we willen dat zeer unieke gemeenschappen zich in de turbines vestigen”, zegt Christiaan van Sluis, marien ecoloog bij De Rijke Noordzee.

Grootste offshore windpark

Hollandse Kust Zuid is een Vattenfall offshore windpark op 18 km uit de kust tussen Den Haag en Zandvoort. Het windpark heeft een oppervlakte van 225 vierkante kilometer en heeft een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.500 MW. In 2023 moet het park volledig operationeel zijn. Hollandse Kust Zuid is veruit het park met de grootste offshore windmolens ter wereld. De bijwerkingen van al deze fabrieken worden nu onderzocht. Of het onderzoek ook klopt met de werkelijkheid zal later blijken. Vissers waarschuwen al lang voor de negatieve gevolgen die ze elke dag waarnemen. Spannende vissen en vissers.

loader